PREVENCE

PŘED

PO

PVC fólie, které se často používaly před 8-10 lety zejména na velké střechy hal, jsou nyní na konci své
životnosti, rychle degradují a stávají se plošně propustnými. Degradace se projevuje drobnými pavučinovými prasklinkami, které nelze opravit nejen vzhledem k obrovské četnosti výskytu, ale také k nemožnosti lokální opravy pomocí záplaty z PVC fólie.

Provádíme preventivní prohlídky, při kterých zhodnotíme stav střechy. Jsme schopni řádně zkontrolovat a především opravit jakýkoli problém plochých střech. Mezi další časté problémy patří ucpané střešní vpusti, utržené oplechování nebo nesprávně provedený prostup dodělaný později po realizaci střechy.

Výsledkem prohlídky je zpráva o stavu střechy, případných problémech a doporučených opravách či preventivních opatřeních.

ZPĚT
GALERIE

Máte projekt se kterým Vám můžeme pomoci?

Kontaktovat