Kdo jsme?

Jsme společnost z Moravskoslezského kraje, která již 10 let realizuje ploché střechy rodinných domů i rozlehlých průmyslových hal. Pracujeme se všemi typy materiálů používaných na plochých střechách. Specializujeme se na stavebně náročná řešení a netradiční požadavky zákazníků.

NOVOSTAVBY

NOVOSTAVBY

Novostavby, zejména velkých objektů, vyžadují odbornou kooperaci s ostatními profesemi na stavbě, flexibilitu a rychlost provedení bez ztrát na kvalitě.

Více informací

REKONSTRUKCE

REKONSTRUKCE

Oprava střechy je nezbytnou součástí života každé střechy.

Více informací

PREVENCE

PREVENCE

PVC fólie, které se často používaly před 8-10 lety zejména na velké střechy hal, jsou nyní na konci své životnosti.

Více informací

HAVARIJNÍ SERVIS

HAVARIJNÍ SERVIS

Máte urgentní problém se střechou? Silný zátok do provozu nebo utrženou střešní krytinu? Jsme rychlí a opravujeme každý problém plochých střech.

Více informací

PRŮMYSLOVÉ HALY

PRŮMYSLOVÉ HALY

Ploché střechy hal jsou nejvýznamnější oblastí naší činnosti.

Více informací

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Při rekonstrukci střech administrativních budov za provozu je v případě nesprávného postupu vysoké riziko zatečení a vzniku škod vnitřního vybavení.

Více informací

BYTOVÉ DOMY

BYTOVÉ DOMY

Na střechách bytových domů je důležité nepodcenit důkladnou izolaci a zateplení vzduchotechnik, případně anténních nosičů….

Více informací

RODINNÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

Pro rodinné domy jsou typické vysoké požadavky na estetiku, čistotu provedení a některá pohledová řešení navíc.

Více informací

TRAPÉZOVÝ PLECH

TRAPÉZOVÝ PLECH

Trapézové plechy s antikondenzační úpravou zamezují odkapávání zkondenzovaných par na spodní straně trapézových střech nevytápěných objektů.

Více informací

PVC FÓLIE

PVC FÓLIE

Dle kvality PVC je životnost od cca 8 do 40 let a více.

Více informací

TPO FÓLIE

TPO FÓLIE

Protože mají větší tepelnou roztažnost, je při vyšších teplotách nebo při oslunění typické jejich zvlnění.

Více informací

LEPENKY

LEPENKY

Lepenky, známé též pod označení „IPA“ jsou dnes už modifikované asfaltové pásy s minerálním posypem chránící asfaltové pásy před UV zářením.

Více informací

EPDM

EPDM

EPDM hydroizolační materiály jsou vyrobeny ze syntetické pryže.

Více informací

PODTLAKOVÉ STŘECHY

PODTLAKOVÉ STŘECHY

Podtlakové střechy jsou alternativou pro lepené a přitěžované střechy, kdy kotvení střechy zajišťují zpětné ventily….

Více informací

ZELENÉ A PŘITĚŽOVANÉ STŘECHY

ZELENÉ A PŘITĚŽOVANÉ STŘECHY

Dnes populární střechy s vegetační vrstvou nebo kačírkem chrání hydroizolační vrstvu proti UV záření a zvyšují estetickou hodnotu střechy.

Více informací

KOTVENÉ STŘECHY

KOTVENÉ STŘECHY

Kotvené střechy jsou nejčastějším způsobem provádění montáží střešních plášťů.

Více informací

LEPENÉ STŘECHY

LEPENÉ STŘECHY

V případě, že není možno kotvení střešního pláště pro malou údržnost nosné konstrukce …….

Více informací

SVĚTLÍKY

SVĚTLÍKY

Při rekonstrukci střech je obvykle nezbytné provést i rekonstrukci světlíků, protože mohou být zdrojem zatékání.

Více informací

ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY

ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY

Dle novely zákona 309/2006 Sb., musí být každá plochá střecha, na které hrozí pád z výšky, opatřena zábradlím nebo záchytným systémem.

Více informací

SPECIÁLNÍ PRÁCE

SPECIÁLNÍ PRÁCE

Naší předností je realizace střech za náročných podmínek v průmyslu nebo dle specifických požadavků zákazníka.

Více informací

ZEMNÍ IZOLACE

ZEMNÍ IZOLACE

Spodní stavby je potřeba správně zajistit proti zemní vlhkosti, tlakové vodě nebo proti chemickému působení, zejména radonu.

Více informací

ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVY

ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVY

V případě nezateplených a nevytápěných hal, přístřešků, skladů, jízdáren apod. dochází v přechodných obdobích na jaře a na podzim k…

Více informací

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Součástí opravy či stavby střech jsou klempířské prvky z lakovaného, titanzinkového nebo měděného plechu.

Více informací

HROMOSVODY

HROMOSVODY

HROMOSVODY

Více informací

Osobní přístup

Dodržujeme osobní přístup u každé zakázky. Poskytujeme servisní i preventivní prohlídky střech.

Kontakt

Získejte nabídku pro Váš projekt.